CE-prohlášení o shodě

Všechny úklidové stroje Viper, které vstupují na evropský trh, jsou testovány a schváleny podle předpisů CE podle SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH.
CE-prohlášení je zveřejněno v našem manuálu pro rychlý start, který si můžete ke každému produktu stáhnout. 

 

Navíc, každý stroj má štítek obsahující údaje o sériovém čísle, roku výroby, stejně jako certifikát CE. Základní informace o hmotnosti, výkonu, modelové řady, proudu, napětí a frekvenci.

Vysvětlení CE-prohlášení o shodě
CE-prohlášení je vyžadováno pro jakýkoli přístroj uvedený do provozu v kterémkoli členském státě Evropské unie, ať už dovážený nebo vyráběný v Evropské unii, tím, kdo dává zařízení na trh.  

Prohlášení by mělo být podepsáno odpovědnou osobou v místě vstupu do Evropské unie.

Uvádí, že přístroj vyhovuje požadavkům směrnic, jak je uvedeno v prohlášení, a dle standardů, jak je požadováno.

Jeho hlavní funkcí je, aby právní odpovědnost za shodu nesl ten, kdo by ji měl nést a kdo pobývá na území EU. 

Odpovědnost 
U přístroje, který byl označen CE, a nemá toto prohlášení k dispozici, výrobce nebo dovozce nese odpovědnost a vystavuje se přísnějšímu postihu, jako kdyby nesplnil technické požadavky.  Proto je prohlášení naprosto nezbytné. Nemusí být k dispozici okamžitě, ale musí být vystaveno v přiměřené lhůtě. 

Existují dvě varianty prohlášení – pro splnění harmonizovaných norem (10.1) a pro použití -konstrukční a výrobní dokumentace. 
 
Prohlášení nemusí vycházet z výsledků zkoušek shody, ale může být založeno na dalších informacích o shodě. Je zřejmé, že testování a generování reportů je nejspolehlivější způsob, jak získat tyto informace.