Záruka 

Všechna technika pro úklid a čištění byla pečlivě vyzkoušena a zkontrolována manažerem jakosti v továrně. Je zaručeno, s výhradou podmínek stanovených v této záruce, že stroj bude bez závad materiálu a zpracování. Náš servis opraví nebo vymění všechny díly, u kterých se po přezkoumání prokáže, že jsou vadné v materiálu nebo ve zpracování. V případě záruky kontaktujte svého prodejce Viper.
 

Na Viper techniku pro úklid a čištění prodanou v Evropě se vztahuje:   

  • Záruka na jakoukoli výrobní vadu po dobu 1 roku od data koupě
  • Záruka je vydávána pouze v čase koupě, je nepřenositelná 
  • Autorizovaný servis v záruční době stroj opraví 
  • Dokladem pro uplatnění záruky je účtenka, faktura nebo kupní smlouva 
  • Všechny poštovní/dopravní náklady včetně pojištění jsou nákladem majitele, všechny ostatní nároky jakékoliv povahy nejsou zárukou pokryty
  • Záruka se vztahuje pouze na stroj koupený v dané zemi   
     
Poznámka:
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá v důsledku nehody, nevhodného používání, oprav ve vlastní režii, nedbalosti, zneužití, požáru nebo oprav, které byly provedeny jinde než v autorizovaném servisu Viper. Záruka se také nevztahuje na opotřebení dílů. Záruka je neplatná, pokud jsou stroje používány k jinému účely než, ke kterému jsou určeny. Přečtěte si prosím pečlivě návody k obsluze a pokyny pro údržbu. ​
​​