CE - Prohlášení o shodě


2. 10. 2010 0:00

 

Všechny VIPER čistící stroje, které vstoupí do EU jsou testovány a schváleny podle CE pravidel SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH


CE-prohlášení je zveřejněno v našem Quick Start Manuálu, který si můžete stáhnout pro každý produkt.

Navíc, každý stroj má štítek obsahující údaje o výrobním čísle a roku výroby, stejně jako CE pečeť, hmotnost, výkon, model, ampéry, napětí a Hertz.

Vysvětlení CE-prohlášení o shodě

CE-prohlášení je vyžadováno pro každé zařízení uvedené do provozu v kterémkoliv členském státě EU, jak dovezené do EU nebo vyrobené v EU, tím kdo výrobek uvádí na trh.

Toto prohlášení by mělo být podepsáno odpovědnou osobou v místě vstupu do EU.

Prohlašuje, že přístroj splňuje požadavky směrnice, jak je uvedeno na prohlášení v návaznosti na uvedené standardy.

Jeho primární funkcí je, aby právní odpovědnost za shodu nesl ten, kdo uvádí výrobek na trh (a pobývá na území Evropy)

Odpovědnost

U přístroje, který by byl označen CE- bez prohlášení o shodě, existují pro výrobce nebo dovozce přísné tresty.
Proto prohlášení je naprosto nezbytné. To nemusí být k dispozici okamžitě, ale musí být předloženo v přiměřené lhůtě.

 

Existují dvě verze prohlášení. Podle harmonizovaných norem (10.1)  a pro použití s technickou konstrukční dokumentací (10.2).  

Prohlášení nemusí být založeno na zprávách o splnění testu, ale může být založena na jiných informacích. Je zřejmé, že testování a generování zpráv je nejspolehlivější způsob, jak dosáhnout těchto informací.